Биоганс


В продължение на повече от 10 години BIOGANCE поставя хуманното отношение към животните и иновациите в центъра на своята стратегия. Продуктите са вдъхновени от природата. Те са формулирани с органични активни съставки и са от естествен произход.