RX Vitamins


Rx Vitamins for Pets предоставя на ветеринарните лекари хранителни формули, предназначени да подобрят резултатите за пациентите. От 1998 г. насам Rx Vitamins определя стандарта в разработването на безопасни, добре проучени, специфични за състоянието формули. Ние подкрепяме ветеринарните лекари, като предоставяме богат избор от възможности за лечение, за да допълним конвенционалните грижи за домашни любимци.